• Oct 18 Sat 2008 02:06
  • 置頂 言葉

  

 

在中:「因為現在的樣子非常幸福,卻也常想,隨著時間的流逝這樣幸福的感覺會不會消失?

 

 

 

 

 

有時候 有時候 我會相信一切有盡頭

相聚離開 都有時候 沒有什麼會永垂不朽

可是我 有時候 寧願選擇留戀不放手

等到風景都看透 也許你會陪我 看細水長流

 

  

 

sataa 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


sataa 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


sataa 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 


sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Oct 10 Fri 2008 15:13

sataa 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 


 

sataa 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  • Oct 08 Wed 2008 22:32
  • 依靠

   

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

sataa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()